Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Chi cục thuế huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

28/12/2019 08:10:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đến nay, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên đã hoàn thành kế hoạch pháp lệnh thu ngân sách năm 2019.

Bộ phận một cửa Chi cục Thuế thành phố Yên Bái tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch

Cụ thể, thành phố Yên Bái đã thu được 525,068 tỷ đồng bằng 100% dự toán tỉnh giao. Theo đó nhiều nguồn thu đã đạt và vượt cao so với dự toán tỉnh giao như: thu quốc doanh đạt 74,58 tỷ bằng 102%; thu tiền giao đất đạt 133,6 tỷ bằng 109%; phí và lệ phí thu đạt 29 tỷ bằng 107%... Các đơn vị xã, phường  thu đạt 130 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch năm. Trong đó có 14/17 xã, phường hoàn thành kế hoạch giao năm 2019.

Đến ngày 26/12/2019, Chi Cục thuế huyện Văn Yên cũng đã hoàn thành kế hoạch pháp lệnh thu ngân sách năm 2019 với số thu đạt 171,5 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán tỉnh giao và bằng 99,7% dự toán phấn đấu của huyện. Trong đó một số nguồn thu hoàn thành vượt mức dự toán được giao như: thu tiền giao đất đạt 83,2 tỷ đồng bằng 103,9%; thu tiền thuê đất đạt 6,71 tỷ đồng bằng 353,3%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 7,23 tỷ đồng bằng 103,7%; thu khác ngân sách đạt 13,17 tỷ đồng bằng 161,4%.

170 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h