Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị và tổng kết công tác tuyên truyền miệng

03/01/2020 13:34:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng ngày 3/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tổng kết công tác tuyên truyền miệng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh; Thường trực Thành ủy, Huyện ủy Trấn Yên, Huyện ủy Yên Bình và các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát trình bày nội dung Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị. Nghị quyết nêu rõ, chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Chính trị đưa ra 8 chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là: đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia; ban hành chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn quốc; chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, thực hiện cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ công lập; chính sách phát triển nguồn nhân lực; chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; chính sách hội nhập quốc tế; chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định năm 2019, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã được đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, nhanh nhạy, hiệu quả; tăng cường tính chiến đấu và tính thuyết phục. Công tác tuyên truyền miệng đã góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có chất lượng, khắc phục tình trạng đông nhưng không mạnh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa và tăng hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền miệng… Trước mắt, cần tập trung tuyên truyền về thành tự trong phát triển kinh tế xã hội năm 2019 định hướng 2020; tuyên truyền kỳ họp Quốc hội; Quán triệt triển khai tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng và tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng.

 

602 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h