Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần, từ 6/1 - 12/1/2020

13/01/2020 07:27:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020; triển khai Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020; tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020... là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần.

Ảnh minh họa

Chỉ thị về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

Tại Chỉ thị số 01/CT-UBND về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; các địa phương đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây và ra quân trồng rừng vào 08h00’ ngày 30 tháng 01 năm 2020 (Tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Canh Tý); trong ngày phát động Tết trồng cây toàn tỉnh phấn đấu trồng 20 ha rừng tập trung trở lên…

Triển khai Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 với mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% - 10% cả 3 tiêu chí so với năm 2019.

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020

Tại Công văn số 31/UBND-VX, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020. Trông đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan đến công tác quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; kiên quyết xử lý các hành vi tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch… diễn ra trong lễ hội; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các di tích, đình, đền, chùa, các điểm lễ hội trên địa bàn; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, với mục tiêu tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao ý thức, trách nhiệm tự học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của công dân gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

233 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h