Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 28 (mở rộng)

12/07/2019 21:56:56 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình khóa XII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 28 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai một số nội dung quan trọng của Đảng bộ trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Yên Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019 huyện đã có 2 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đó là làm đường giao thông nông thôn và trồng rừng; 24 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch từ 50% trở lên; 10 chỉ tiêu được đánh giá vào cuối năm. Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch tích cực, sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2018; các chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đều đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế cùng các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai đồng bộ. Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 đạt kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã chỉ rõ những khó khăn, hạn chế. Đồng thời, định hướng tập trung 13 nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Tại Hội nghị này, các đại biểu cũng đã được quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và nghe báo cáo các nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, cho chủ trương và quyết định từ giữa hai kỳ họp thứ 27 và 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tiến hành lấy ý kiến về nhân sự kiến toàn bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

294 lượt xem
CTV: Hải Yến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h