Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Trấn Yên khóa XX

17/07/2019 09:45:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 15/7/2019, HĐND huyện Trấn Yên đã tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được huyện Trấn Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Thực hiện Nghị quyết 15 của HĐND, huyện có 09/14 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá đạt trên 50% kế hoạch, trong đó có 2 chỉ tiêu đạt, 7 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; có 5 chỉ tiêu đạt dưới 50%; 4 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện, chưa đủ điều kiện đánh giá. Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thuộc Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Toàn Huyện đã thành lập mới 10 hợp tác xã, 182 tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp; hoàn thành hồ sơ, dự toán kinh phí 4 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm măng tre Bát Độ; thành lập mới 5 doanh nghiệp với tổng vốn hoạt động gần 27 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe, chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai kịp thời; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, gắn đào tạo lao động với nhu cầu thực tế sử dụng của doanh nghiệp; quốc phòng, an ninh và tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019, đồng thời tiếp tục thực hiện 33 chỉ tiêu chủ yếu và 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm gồm: Phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung theo hướng mở rộng quy mô diện tích, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm như: tre Bát Độ, cây ăn quả có múi, cây dâu; xây dựng vùng quế an toàn theo hướng hữu, thực hiện 04 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ chứng nhận chất lượng sản phẩn an toàn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế 5 sản phẩm; xây dựng 5 xã Quy Mông, Hòa Cuông, Việt Hồng, Lương Thịnh, Kiên Thành đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 20 xã; Xã Hồng Ca cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; huy động các nguồn lực đầu tư kiên cố hóa 65 km đường giao thông nông thôn; tổ chức đào tạo nghề cho 3.720 lao động nông thôn./.

315 lượt xem
CTV: Kim Oanh - Nguyễn Thư

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h