Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Yên Bình tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2019

11/12/2019 07:25:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình khóa XXII vừa tổ chức hội nghị lần thứ 31 mở rộng nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2019 là năm tăng tốc để cơ bản hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bám sát chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, kế hoạch số 97 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và nghị quyết của HĐND huyện, Huyện ủy Yên Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác xây dựng đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, triển khai sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tới cán bộ đảng viên.

Lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng tiếp tục có những bước phát triển khá toàn diện. Đến hết tháng 11/2019, huyện đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 33 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó có 27 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 28 nghìn tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 3.500 tỷ đồng, bằng 115,8% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 245 tỷ đồng, bằng 116,66% dự toán tỉnh giao và bằng 102,1% nghị quyết HĐND huyện đề ra và là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019. Đến nay, huyện Yên Bình có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã Yên Bình và Tân Hương đã đạt 19/19 tiêu chí dự kiến công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 12, các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Huyện giữ vững phổ cập tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi; giải quyết việc làm mới cho trên 3.256 lao động; 95% cơ quan đơn vị, 97,1% thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 88,5% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,02%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.

Hội nghị cũng đã tiến hành thông qua các tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tờ trình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2020 - nguồn vốn ngân sách huyện; tờ trình về dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2020; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - nguồn vốn ngân sách huyện. Đồng thời quán triệt, phổ biến quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền.

358 lượt xem
CTV: Hải Yến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h