Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Cục Thuế tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua nước rút quý IV năm 2020

16/10/2020 11:02:50 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã có văn bản gửi các đơn vị trong toàn ngành phát động phong trào thi đua nước rút quý IV năm 2020.

Cán bộ phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh yên Bái trao đổi nghiệp vụ.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Yên Bái phát động đợt thi đua yêu nước trong toàn ngành từ nay đến ngày 31/12/2020 tập trung thực hiện hiệu quả các công việc cụ thể sau:

Toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước quý IV và cả năm 2020.

Hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình, đề án do tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế giao, các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả công tác quản lý thuế. Từng tập thể, cá nhân phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đăng ký từ đầu năm.

Thứ nhất: Đối với các đơn vị thực hiện dự toán

- Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán quý IV được giao tại Thông báo số 3480/CT-NVDTPC ngày 28/9/2020 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc thông báo dự toán thu NSNN quý IV năm 2020. Hoàn thành dự toán được Cục Thuế giao bổ sung tại Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục Thuế tại hội nghị sơ kết công tác thuế 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 3 tháng cuối năm 2020.

- Hoàn thành dự toán tỉnh giao trước ngày 20/12/2020.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra đạt 100% kế hoạch Tổng cục Thuế giao đối với phòng Thanh tra - kiểm tra; đạt 100% kế hoạch kiểm tra Cục Thuế giao đối với các Chi cục Thuế; xử lý kiên quyết đối với số thuế truy thu, tiền xử phạt theo quyết định qua thanh tra, kiểm tra. Tập trung khai thác, rà soát các nguồn thu, đôn đốc các số phải nộp sau thanh tra, kiểm tra thuế.

- Tập trung đôn đốc các khoản nợ đọng thuế tại các cơ sở kinh doanh; triển khai thực hiện tốt quy trình quản lý nợ và cướng chế nợ thuế, ban hành 100% thông báo nộp tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo mẫu số 07/QLN; phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 tại Công văn số 2870/CT-QLN ngày 14/8/2020 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử, phấn đấu đến 31/12/2020 đạt 95% trở lên cho cả 03 tiêu chí (số doanh nghiệp, số chứng từ nộp thuế, số tiền thuế). Đảm báo 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời hạn quy định, trong đó 100% hồ sơ hoàn thuế cho trường hợp xuất khẩu và đầu tư được tiếp nhận và trả kết quả bằng phương thức điện tử.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn các chính sách thuế, khai thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử. Các đơn vị thực hiện viết tối thiểu tử 02 tin, bài đăng trên trang thông tin nội bộ ngành Thuế trong quý IV.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Thứ hai: Đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Hoàn thành tốt chương trình, công tác quý của phòng theo chức năng nhiệm vụ và các phần việc do lãnh đạo Cục Thuế giao.

- Chủ động trong công tác tham mưu giúp việc, phối hợp tốt trong công tác chuyên môn và chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ kịp thời những vướng mắc tồn tại phát sinh trong các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc chỉ đạo triển khai mở rộng dịch vụ khai nộp thuế điện tử, công tác truyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, công tác quả lý thuế, thu nợ thuế, thu tiền giao đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Tăng cường kỷ luật kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế đối với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt các biện pháp quả lý tài sản, chi tiêu nội bộ ngành đúng chính sách chế độ; thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát quản lý chặt chẽ các khoản chi trong phạm vi dự toán được giao đúng chế độ quy định.

- Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhan dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công văn số 2701/UBND-NCPC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Yên Bái. Với chủ đề thi đua “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, lập thành tích xuất sắc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026”.

Căn cứ vào nội dung phát động thi đua, các đơn vị cụ thể thành chương trình kế hoạch hành động của đơn vị mình, quán triệt trong từng Chi cục Thuế, phòng thuộc Cục Thuế và cán bộ công chức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đua.

Thời gian thi đua từ ngày 01/10/2020 đến 31/12/2020.

 

Theo Cục Thuế tỉnh

198 lượt xem

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h