Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Liên đoàn lao động tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết việc nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn

25/05/2017 09:48:17 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Liên đoàn lao động tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về việc nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Công nhân lao động Nhà máy Z183 phấn khởi được làm việc trong môi trường xanh, sạch, đẹp và đảm bảo ATVSLĐ

Theo đó, Liên đoàn lao động tỉnh phấn đấu đến năm 2023, 100% cán bộ công đoàn các cấp được tuyên truyền, phổ biến, học tập Nghị quyết 10c của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 90% cán bộ công đoàn làm công tác an toàn vệ sinh lao động ở cấp trên cơ sở được tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động; 100% doanh nghiệp có mạng lưới an toàn vệ sinh viên; 100% các vụ tai nạn lao động chết người hoặc bị tai nạn lao động nặng từ 2 người trở lên được khai báo tai nạn lao động; 100% các vụ tai nạn lao động đều được điều tra và giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động; 90% lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Để thực hiện được những mục tiêu này, các cấp công đoàn sẽ tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như nâng cao năng lực, hiệu quả công đoàn tham gia xây dựng và giám sát thực hiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ chính sách về an toàn vệ sinh lao động; Đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tập huấn cho đoàn viên công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động; Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, tham gia với cơ quan chức năng và người sử dụng lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và chất lượng cho cán bộ công đoàn làm công tác an toàn vệ sinh lao động; hàng năm phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng, phương pháp hoạt động trong công tác an toàn vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Liên đoàn lao động tỉnh yêu cầu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết 10c, kế hoạch này và tình hình thực tế của mỗi ngành, mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết tới các đơn vị trực thuộc, cụ thể hóa các nhiệm vụ để sát thực với tình hình hoạt động của công đoàn cấp mình và cấp cơ sở ở địa phương, ngành; Theo dõi, kiểm tra, đôn đóc, chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, lồng ghép sơ kết, tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động vào sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn hàng năm; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và thực hiện Nghị quyết 10c về Liên đoàn lao động.

405 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h