Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Kiện toàn Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VIII

04/07/2018 07:23:09 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 3/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần VIII (2017 - 2018) và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XIII, XIV (2017 - 2018), gọi chung là Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VII

Theo Quyết định, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái gồm 15 thành viên do ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần VIII (2017 - 2018) và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ  XIII, XIV (2017 - 2018) theo Kế hoạch của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các văn bản hướng dẫn tổ chức hội thi; tổ chức chấm, trao giải thưởng và tổng kết Hội thi.

Trưởng ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của Hội thi; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi ký các văn bản; Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu và tài khoản của Liên hiệp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tỉnh ký duyệt văn bản và thực hiện các giao dịch.

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VIII (2017 - 2018) và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ XIII, XIV (2017 - 2018).

402 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h