Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 (mở rộng)

30/07/2018 13:27:42 Xem cỡ chữ Google
Sáng 30/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã khai mạc Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) để kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018; cho ý kiến vào một số đề án, chính sách của tỉnh; thực hiện công tác cán bộ và quyết định các nội dung khác theo chương trình.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có các đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trong phiên làm việc sáng nay, sau phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản Kết luận số 32-KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

Tiếp đó, Hội nghị nghe trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đến năm 2020; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

Hội nghị cũng sẽ nghe nội dung 2 tờ trình gồm: Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án "Xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Hội nghị cũng sẽ nghe báo cáo tóm tắt nội dung chủ yếu kết quả thực hiện Kế hoạch số 78 - KH/TU ngày 21/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), một số nhiệm vụ bổ sung cần làm ngay 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu sẽ tham gia thảo luận về các nội dung, các văn bản trình tại Hội nghị. Trong đó, tập trung thảo luận về Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm 2018 và về Dự thảo Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

 

445 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h