Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19

30/07/2018 16:16:50 Xem cỡ chữ Google
Sáng 30/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã khai mạc Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng). Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc. Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị.

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

- Thưa đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương,

- Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

- Thưa toàn thể các đồng chí!

Trước khi bước vào chương trình Hội nghị, Ban Chấp hành (BCH)  Đảng bộ tỉnh chia sẻ sâu sắc với các gia đình bị thiệt hại, mất mát to lớn về người và tài sản của nhân dân trong đợt mưa lũ ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua. Đồng thời biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng vũ trang trong tỉnh và Quân khu 2 cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trực tiếp bị ảnh hưởng đã chủ động, tích cực, kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên thiệt hại là rất lớn, cần nhiều thời gian và công sức để khắc phục, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái, chung tay trợ giúp về mọi mặt để nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Theo chương trình làm việc, hôm nay, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) để sơ kết, đánh giá kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thảo luận, cho ý kiến xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Như các đồng chí đã biết, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ của năm và của nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ triển khai nghiêm túc việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đến nay, việc sơ kết ở các cấp ủy Đảng trực thuộc đã hoàn thành. Trên cơ sở kết quả đánh giá của các cấp, các ngành, BTVTU đã chỉ đạo xây dựng, cho ý kiến một bước vào dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, trình BCH Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị hôm nay.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, BTVTU đã bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ của Nghị quyết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Từ đó thống nhất trình BCH Đảng bộ tỉnh: Cơ bản giữ nguyên các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 như Nghị quyết; đề xuất điều chỉnh tăng 02 chỉ tiêu (số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới từ 25 xã lên 64 xã và xây dựng Trấn Yên thành huyện nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm từ 3,5% lên trên 4%) để phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tiếp tục cụ thể hóa nhằm thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII.

Đây là nội dung rất quan trọng, là cơ sở chính trị mà toàn Đảng bộ phải tập trung thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ này. Do vậy, đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình cho ý kiến vào dự thảo báo cáo; đánh giá những kết quả đạt được; bổ sung, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những bất cập, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, xác định trách nhiệm; dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn và những yếu tố mới xuất hiện; đề xuất bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thiết thực, hiệu quả cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra.

Thưa các đồng chí!

Cùng với kiểm điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ tỉnh cũng tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng đầu năm; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đến nay, cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đều đảm bảo tiến độ và dự ước 31/31 chỉ tiêu sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, vẫn nổi lên một số tồn tại, hạn chế là:

- Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đảm bảo yêu cầu tiến độ (sản lượng chè búp tươi, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách...).

- Sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2018 của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao nên chưa tạo được chuyển biến, kết quả rõ nét. Vai trò nêu gương của người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa được phát huy đầy đủ, nghiêm túc; thiếu tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

- Tình hình an ninh trật tự, an ninh dân tộc, tôn giáo ở một số địa phương, cơ sở còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Một số vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa được quan tâm giải quyết triệt để. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm chỉ đạo sát sao, đồng bộ, hiệu quả, có mặt còn hạn chế. 

Đề nghị các đồng chí thảo luận, tiếp tục tập trung làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm, đề xuất các giải pháp mạnh, kiên quyết khắc phục; đồng thời bổ sung những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch của năm.

Tại Hội nghị này, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ bàn, cho ý kiến để ban hành Đề án về "Xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện BTVTU quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035". Đây là một nội dung đột phá về tư duy và hành động trong công tác cán bộ của tỉnh, có ý nghĩa chiến lược cả trước mắt và lâu dài nhằm thiết thực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương khóa XII về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Đề án đã được BTVTU chuẩn bị rất công phu, bài bản, kỹ lưỡng với trách nhiệm chính trị cao; lấy ý kiến các các chuyên gia cao cấp Trung ương, các đồng chí bí thư, trưởng ban tổ chức, trưởng phòng nội vụ các huyện, thị, thành phố, thủ trưởng, trưởng phòng tổ chức - cán bộ của các ban, sở, ngành, đoàn thể; đảm bảo bám sát mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tiễn trước mắt và định hướng chiến lược cán bộ lâu dài của Đảng bộ.

Việc ban hành và thực hiện Đề án sẽ góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ thời gian qua; từng bước xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số dồi dào, khắc phục tình trạng hẫng hụt, đáp ứng việc lựa chọn cán bộ để đào tạo, quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm giữ các chức danh thuộc diện BTVTU quản lý có phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn, tập trung nghiên cứu kỹ để cho ý kiến tham gia vào các nội dung của Đề án, đặc biệt là làm rõ về đối tượng, tiêu chuẩn, mục tiêu, nhiệm vụ và cách thức triển khai thực hiện, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Đề án, đảm bảo sát thực, phù hợp, khả thi, để Đề án phát huy hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Cũng tại Hội nghị hôm nay, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, một số báo cáo chuyên đề của BTVTU, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và thực hiện một số nội dung theo thẩm quyền.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Với thời gian Hội nghị diễn ra trong 02 ngày, tài liệu đã được gửi trước khá sớm, với tinh thần đổi mới trong sinh hoạt cấp ủy, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, phát huy cao trách nhiệm, tích cực tham gia, đóng góp ý kiến chất lượng vào các nội dung để Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin khai mạc Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

545 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h