Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Bộ Công an trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái về việc hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT đối với lực lượng Công an viên

14/05/2019 07:40:24 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Yên Bái đã gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan đề nghị Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giải quyết việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lực lượng Công an viên theo Pháp lệnh Công an xã năm 2008 và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an viên đã được ban hành và đang được thực hiện trên thực tế. (ảnh minh họa)

Bộ Công an trả lời tại văn bản số 584/BCA-V01 ngày 08/3/2019 như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; Điếm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và quy định của pháp luật về Công an xã thì Công an viên là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, mức đóng, trách nhiệm đóng và trình tự, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định như sau:

- Về chế độ bảo hiểm y tế: Tại Khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tối đa bằng 06% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

- Về chế độ bảo hiểm xã hội: Tại Khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hằng tháng đóng bằng 08% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất để được hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất.

- Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VII Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Tnrờng hợp Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần theo văn bản số 1670/BCA-V28 ngày 11/7/2016 của Bộ Công an về hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng.

Trường hợp Công an viên khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định cùa Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Như vậy, chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an viên đã được ban hành và đang được thực hiện trên thực tế. Trường hợp Công an viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa được áp dụng thực hiện, đề nghị cử tri kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để được hưóng dẫn và thực hiện theo quy định.

248 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h