Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát huy tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng” của Điện Biên Phủ phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện

07/05/2019 09:10:44 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã trở thành di sản tinh thần quý báu. Tiếp nối chiến thắng lịch sử ấy, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh lập chiến công hiển hách Điện Biên Phủ trên không năm 1972; Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đưa đất nước ta lên một tầm cao mới, thế và lực mới, chủ động và tích cực hội nhập, họp tác quốc tế.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện

65 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, từ những bài học kinh nghiệm có được, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Yên Bái đã bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lần lượt làm thất bại âm mưu phá hoại, xâm lược, gây mất ổn định của các thế lực phản động, bảo vệ vững chắc chủ quyền và biên giới quốc gia.

Cùng với toàn Đảng và nhân dân cả nước, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Từ khi tái lập tỉnh Yên Bái (10/1991) đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, vượt khó vươn lên, năng động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo thế và lực mới, cùng cả nước vững bước đi lên. Đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, với ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân 3 năm đạt 6,38% (mục tiêu Nghị quyết là bình quân cả giai đoạn trên 7%), riêng năm 2018 đạt 33,6 triệu đồng, bằng 67,2% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đến nay, 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế của Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã được cụ thể hóa thành các đề án, cơ chế, chính sách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2019 - năm quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, Tỉnh ủy tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối, tác phong làm việc trong cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị thông qua việc ban hành Chương trình hành động số 144-CTr/TU; xác định rõ chủ đề của năm là: “Đẩy mạnh 03 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vũng; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh ”; phương châm hành động của năm là: “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”. Từ đó đề ra nhiều mục tiêu quan trọng: “Tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu qủa của nền kinh tế, nhất là nông, lâm nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện 03 khâu đột phá chiến lược, tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng và phát huy hiệu quả cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tăng cường thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp tư nhân và kinh tế hợp tác xã; chủ động phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; đổi mới cơ chế tài chính theo hướng phát huy hiệu quả nguồn lực; chăm lo phát triển đồng bộ, hài hòa văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành cơ bản việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh. Quyết tâm phấn đấu tạo bước bứt phá để cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Tư tưởng ấy, tinh thần ấy đã tạo động lực mới, quyết tâm mới cho cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nhiệm vụ ngày từ tháng đầu, quý đầu năm 2019.

3 tháng đầu năm, tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét 03 đột phá chiến lược: Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng văn hóa công sở theo hướng “chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, trong quý, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề gấp 6,3 lần so với cùng kỳ, hỗ trợ giải quyết việc làm tăng 9,6% so với cùng kỳ; Tiếp tục huy động mọi nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư; thực hiện một số dự án theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao), đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch, hạ tầng xây dựng nông thôn mới.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng khá so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10%; trồng rừng tăng 16%; thu ngân sách nhà nước tăng 13,5%; khách du lịch tăng 15,5%; tổng doanh thu du lịch tăng 21%... Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, trong quý I/2019 công nhận thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế toàn tỉnh có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng mức đầu tư trên 9.500 tỷ đồng. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường; trong quý có 17 đoàn với 39 lượt người nước ngoài đến khảo sát, triển khai và kiểm tra dự án, nghiên cứu địa chất, xúc tiến đầu tư, thương mại trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019, kết quả đạt 24 giải, tăng 02 giải so với năm học trước. Công tác chăm lo cho nhân dân đón xuân, vui Tết Kỷ Hợi được tổ chức “an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm”. Quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, tạo được phong trào quần chúng sâu rộng, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm; tổ chức tốt khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý cho 150 cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy; tăng cường công tác dân vận; duy trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019) là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử, tầm vóc vĩ đại của cuộc chiến “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định vai trò và đóng góp to lớn của các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, trực tiếp là lực lượng tham gia chiến dịch và đồng bào các dân tộc Tây Bắc, trong đó có nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Đây cũng là dịp đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong thế hệ trẻ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang; là dịp để tưỏng nhớ và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ bao đồng chí, đồng đội, đồng bào đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ, sẵn sàng hy sinh, lập nên chiến thắng lẫy lừng, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Trên con đường hội nhập và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái quyết tâm phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Trong xu thế mới, Yên Bái đã và đang mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, an toàn, thu hút vốn đầu tư vào tỉnh; tạo thêm điều kiện thuận lợi cho tỉnh tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, nhất trí, vượt khó vươn lên, chúng ta tin tưởng rằng, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu, thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất... lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, cách mạng và anh hùng của tỉnh; đồng lòng, chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển; vững bước cùng cả nước xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

515 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h