Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Điểm kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong tuần (từ 1- 6/10/2019)

07/10/2019 06:38:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong tuần công tác (từ 1-6/10/2019), các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm; dự Hội nghị về bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo một số cơ quan trong tỉnh; tham dự Diễn đàn cấp cao và triển lãm Quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2019; Làm việc về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021 tại Hà Nội… và thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch.
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n

1. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đột phá chiến lược; tiếp tục các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế, tập trung triển khai nhiệm vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo... 

2. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã đưa ra một số kiến nghị, đề nghị Chính phủ thống nhất mô hình tổ chức của chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; rà soát điều chỉnh bổ sung để chuẩn hóa hệ thống bộ máy tổ chức của một số ngành (ngành nông nghiệp, y tế, các đơn vị sự nghiệp của ngành giáo dục); cần có cơ chế phân định rạch ròi giữa biên chế có sử dụng ngân sách nhà nước và biên chế tự chủ cho đơn vị sự nghiệp; chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức vùng đặc biệt khó khăn; tiêu chuẩn cán bộ công chức, viên chức ở cấp xã…

3. Trong tuần, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và đề nghị tân Bí thư Huyện ủy Văn Yên Luyện Hữu Chung sẽ cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện những tháng cuối năm 2019 và chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung văn kiện, công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, trong đó Đảng bộ huyện Văn Yên được Tỉnh ủy lựa chọn đại hội điểm đảng bộ cấp huyện của tỉnh.

4. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị của Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh Yên Bái: Xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; khen thưởng Phong trào xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các hình thức thi đua, khen thưởng; đối với hình thức khen thưởng cao báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy; công bố danh sách tập thể cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; chuẩn bị tốt các vật phẩm để tặng thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

5. Tại buổi làm việc với công ty chè Jean Chardin của Cộng hòa Pháp đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty chè Jean Chardin cần thiết lập được mối quan hệ giữa công ty và người dân vùng chè trong quy trình chăm sóc, thu hái, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo được sự tin tưởng của người dân đối với Công ty; xây dựng dự án hợp tác giữa Công ty và tỉnh Yên Bái thông qua tỉnh Val de Marne với những cam kết cụ thể nhằm mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị của vùng chè từ khâu chăm sóc đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Công ty cũng cần đưa ra các giải pháp về mặt kỹ thuật trong khâu chế biến nhằm đạt được tiêu chuẩn cụ thể cho sản phẩm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng tại Pháp. Sau khi đánh giá được hiệu quả của dự án này, tỉnh Yên Bái và Công ty Chè sẽ tiếp tục bàn bạc để thiết lập một dự án chính thức với nguyên tắc hài hòa về lợi ích giữa các bên và thiết lập được ngạch bình đẳng trong chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

6. Phát biểu tại Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 ở tỉnh Yên Bái do Bộ Nội vụ tổ chức, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh có 9 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Trong đó, thị xã Nghĩa Lộ là đơn vị chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân năm trong diện phải sắp xếp. Yên Bái sắp xếp lại thị xã Nghĩa Lộ trên cơ sở nhập nguyên trạng 6 xã và 1 thị trấn của huyện Văn Chấn. Đối với 180 ĐVHC cấp xã, có 17 xã và 1 thị trấn chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn thuộc diện phải sắp xếp lại. Tỉnh đưa ra phương án sắp xếp 8 xã, chưa sắp xếp 9 xã và 1 thị trấn.

Đây là những nơi đông đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn, khoảng cách trung tâm các xã cách xa nhau, dân cư phân bố không tập trung. Bên cạnh đó, một số xã có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ các công trình trọng điểm về an ninh, quốc phòng… Về sắp xếp bộ máy, Chủ tịch Yên Bái cho biết, trước mắt tỉnh giữ nguvên tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, ĐVHC trực thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, sau đó sắp xếp dần dần. Đối với các xã mới sau sắp xếp, việc kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương. Sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã, dôi dư 101 người, trong đó có 50 cán bộ và 51 công chức. Tỉnh Yên Bái sẽ giải quyết nghỉ hưu đúng tuổi đối với 8 người; điều động sang đảm nhiệm các chức danh còn khuyết ở xã khác hoặc đảm nhiệm các chức danh khác đối với 87 người; giải quyết thôi việc đối với các trường hợp cán bộ, công chức cấp xã thôi việc theo nguyện vọng với 6 người. Tỉnh cũng giải quyết nghỉ chế độ cho 47 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

7. Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã Hòa Cuông đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu xã tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng nông thôn mới; tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp các hộ nghèo từng bước thoát nghèo, phấn đấu hết năm 2019 và đến năm 2020 xã không còn hộ nghèo; tiếp tục cải thiện và nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần, mức sống cho nhân dân, phấn đấu năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt từ 36 triệu đồng đến 38 triệu đồng.

8. Trong tuần, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra mắt Văn phòng đại diện Báo Xây dựng tại Yên Bái. Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng sự lớn mạnh của báo, mong rằng Báo Xây dựng sẽ đồng hành cùng Đảng bộ và chính quyền tỉnh Yên Bái thông tin kịp thời mọi mặt của cuộc sống tới bạn đọc. Tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện cho Báo Xây dựng và các báo đóng trên địa bàn hoạt động đúng theo tôn chỉ mục đích cũng như phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước tới bạn đọc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

9. Dự Lễ công bố Quyết định về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh cần chỉ đạo công an các huyện, thị, thành phố triển khai ngay cán bộ chính quy về nhận nhiệm vụ để ổn định tổ chức; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố tiếp tục triển khai Đề án tại 127 xã, phường, thị trấn theo đúng lộ trình; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Đề án, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những vấn đề phát sinh, điều chỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo Đề án; các cán bộ, chiến sỹ được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã cần tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

10. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tich UBND tỉnh Yên Bái tham dự Diễn đàn cấp cao và triển lãm Quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2019.

11. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sở Y tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Văn Hùng. Đồng chí mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Hùng sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết cán bộ, công nhân viên trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng Bệnh viện ngày một phát triển.

12. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái dự lễ tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình “Vì em hiếu học”. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Đồng thời, mong muốn các em học sinh cố gắng trong học tập, rèn luyện để phát triển toàn diện.

13. Phát biểu tại Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019 đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố, các nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập; đa dạng hóa nội dung, hình thức học tập với thời gian phù hợp nhằm tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia; triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời; ngành Giáo dục và Đào tạo và Hội khuyến học tích cực quan tâm làm tốt công tác tuyên dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập... Về phía các thầy cô đồng chí đề nghị mỗi người thầy cần có ý thức học tập suốt đời. Đối với các em học sinh cần học ở mọi lúc mọi nơi, bằng nhiều hình thức, không ngừng hoàn thiện bản thân...

14. Dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường cần tạo các giải pháp để nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo; thu hút tối đa học sinh học nghề, đặc biệt là các nghề trọng điểm, mở rộng phạm vi đào tạo ra các tỉnh khu vực phía Bắc; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên năng động, sáng tạo và quyết liệt trong hoạt động của nhà trường; Tăng cường kết hợp hoạt động đào tạo với hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và thực hiện mục tiêu tự chủ; đẩy mạnh gắn kết với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các em học sinh cần cố gắng học tập thật tốt để ra trường có việc làm ổn định, làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển giàu đẹp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện hơn nữa đến công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh nói chung cũng như hệ thống các trường chuyên nghiệp nói riêng để sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

15. Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại” được tổ chức tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Phát biểu tại Hội thảo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với tỉnh Yên Bái, vùng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ) - một trong những trung tâm người Thái sinh sống là ngọn nguồn của những vòng Xòe. Đến nay, nghệ thuật Xòe không thể thiếu được trong cộng đồng, không chỉ để phục vụ cho các hoạt động xã hội mà đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người Thái. Yên Bái là địa phương có vai trò trưởng nhóm cùng với các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La xây dựng Hồ sơ nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

647 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h