Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Huyện Yên Bình: Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới

29/12/2019 06:35:00 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong 10 năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Yên Bình đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sâu sát, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Diện mạo nông thôn huyện Yên Bình ngày càng khởi sắc

Những ngày cuối năm 2019, người dân xã Tân Hương nói riêng và huyện Yên Bình nói chung vui mừng phấn khởi đón nhận Quyết định của UBND tỉnh Công nhận xã Tân Hương đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã thứ 11 của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Không giấu nổi niềm vui, ông Lương Tùng Mậu - Bí thư Chi bộ thôn Loan Thượng, xã Tân Hương chia sẻ: "Thực sự là rất vui, sau bao nhiêu năm phấn đấu, xã Tân Hương đã đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn đã thay đổi hẳn. Ở thôn chúng tôi, trước đây là thôn nghèo, đường giao thông đi lại khó khăn, không có nơi sinh hoạt cộng đồng, nhưng đến nay, thực hiện phong trào xây dựng NTM, người dân đã chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, xây dựng điện đường thắp sáng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đến nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 10% năm 2011 xuống 5,5% năm 2019."

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2011 - 2019, bằng nhiều giải pháp, huyện Yên Bình đã huy động các nguồn lực đạt gần 1.900 tỷ đồng, trong đó vốn từ cộng đồng dân cư gần 995 tỷ đồng.

Xác định xây dựng NTM là một quá trình thường xuyên, liên tục, trong đó nhà nước và nhân dân cùng làm, bên cạnh vận dụng linh hoạt các cơ chế hỗ trợ của nhà nước, những năm qua, huyện Huyện Yên Bình đã tập trung huy động tốt nguồn lực trong dân để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn theo đúng phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, khắp nơi người dân đều chung tay góp sức, đặc biệt phong trào làm đường giao thông nông thôn đã được nhân dân trên toàn huyện nhiệt tình hưởng ứng.

Ông Nguyễn Lê Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: "Tiêu chí giao thông nông thôn được xác định là một trong những tiêu chí khó trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, đặc biệt là đối với các xã có diện tích rộng, có nhiều tuyến đường liên thôn, ngõ xóm. Để hỗ trợ các xã từng bước hoàn thành tiêu chí này, huyện đã tích cực đăng ký thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh, với cơ chế thực hiện là "nhà nước và nhân dân cùng làm". Từ năm 2018 - 2019, huyện vận động doanh nghiệp và xã hội hóa để làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ 100% xi măng cho các xã, làm được 26,5 km đường thôn xóm. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, huyện Yên Bình đã thực hiện bê tông hóa được 282,17 km; tổng mức đầu tư trên 332 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp gần 70 tỷ đồng."

Người dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình làm đường giao thông nông thôn

Sau gần 10 năm thực hiện, toàn huyện đã vận động đoàn viên, hội viên và người nông dân hiến trên 18 ha đất, gần 50.000 cây cối, hoa màu, trên 120.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa thôn. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM như: gia đình ông Lương Năng Đạt, ông Hoàng Văn Hành, bà Nguyễn Thị Khuyên, xã Văn Lãng; gia đình ông Hoàng Kim Kết, thôn Ba Chãng, xã Vĩnh Kiên; ông Hoàng Văn Thu, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà; ông Hoàng Văn Ngoan, thôn Cây Thị, xã Yên Bình; ông Lý Văn Xe, thôn Khuôn La, xã Tân Hương...

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập của người dân nông thôn, huyện đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai có hiệu quả các Chương trình, dự án, đề án giai đoạn 2010-2020 đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực theo tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đến nay, huyện đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng cây ăn quả có múi 950 ha, tập trung tại các xã: Đại Minh, Hán Đà, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, Vũ Linh, Cảm Nhân, Tích Cốc; vùng quế 800 ha tại các xã: Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Tân Nguyên; phát triển rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng (FSC) với quy mô khoảng 2.000 ha tập trung tại các xã: Xuân Long, Phú Thịnh, Văn Lãng, Đại Đồng, Tân Hương, Bảo Ái; vùng gạo đặc sản xã Bạch Hà; tập trung phát triển thủy sản hồ Thác Bà với quy mô lớn; chăn nuôi tập trung phát triển đàn gia súc, huyện đã xây dựng được nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Đại Minh”, nhãn hiệu tập thể “Gạo Bạch Hà” và đang xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Cá hồ Thác Bà”…

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện phát triển ổn định và có bước tăng trưởng. Huyện đã tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch diện tích đất phục vụ phát triển công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Với nhiều giải pháp trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huyện đã thu hút được 5 dự án đầu tư vào huyện. Đến nay, toàn huyện có 48 doanh nghiệp và 820 cơ sở, hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương.

Xã Tân Hương, huyện Yên Bình đón nhận Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Xây dựng nông thôn mới đang trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống người dân được nâng lên, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, vững chắc. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Yên Bình giảm còn 18,46% (năm 2018).

Với những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ là tiền đề quan trọng, tạo động lực và niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Bình phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới.

 

360 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h