Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Nâng cao chất lượng giải quyết các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã

15/09/2020 07:24:38 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã nhất là việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đối với 32 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành của tỉnh tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã và các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

UBND tỉnh yêu cầu các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã được phân công tiếp nhận, trả kết quả 32 TTHC tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Viễn thông Yên Bái tập huấn về cách thức tiếp nhận, chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết đối với 32 TTHC trên hệ thống phần mềm Cổng Dịch vụ công theo quy định.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã quán triệt đến cán bộ chuyên môn ngành dọc đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến khích và hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến  để nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh, đặc biệt là các hồ sơ phát sinh giao dịch thường xuyên như TTHC: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (mức độ 4), Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (mức độ 3).

Chỉ đạo công chức của đơn vị đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thường xuyên hướng dẫn, phối hợp, trao đổi thông tin với công chức chuyên môn cấp huyện, cấp xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã .

UBND các huyện, thị xã bố trí đầy đủ số lượng cán bộ, công chức và yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đối với 32 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành của tỉnh tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, trong đó tập trung tuyên truyền, khuyến khích và hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích, tránh tình trạng bức xúc của tổ chức, cá nhân do không được hướng dẫn, giải thích rõ ràng khi giải quyết các TTHC. Thực hiện niêm yết công khai bằng bản giấy đối với 32 TTHC nêu trên tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đối với 32 TTHC nêu trên tại Bộ phận Phục vụ hành chính công các huyện, thị xã và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã.

Sở Tài nguyên Môi trường khẩn trương rà soát và giải quyết dứt điểm các TTHC trong lĩnh vực đất đai còn đang tạm dừng chưa đúng quy định; Phối hợp với Cục thuế tỉnh thống nhất việc chuyển các thông báo nghĩa vụ tài chính để cập nhật kèm theo hồ sơ lên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị, công tác thông tin, tuyên truyền để tiến hành tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1741/UBND-NCPC ngày 23/6/2020.

Cục thuế tỉnh khẩn trương rà soát, hướng dẫn lại việc thu phí, lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã nhất là đối với 32 TTHC nêu trên.

Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, hướng dẫn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoàn thiện hồ sơ, công nhận việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đối với 32 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành của tỉnh tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã làm sáng kiến cải cách hành chính của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã nhất là việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đối với 32 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành của tỉnh tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để đông đảo các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện các TTHC.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các TTHC của các sở, ban, ngành được thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đối với 32 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành của tỉnh tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã làm sáng kiến cải cách hành chính; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi ý kiến gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

208 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h