Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm việc tại tỉnh Yên Bái

15/09/2020 14:06:08 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Sáng 15/9, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã có buổi làm việc tại tỉnh Yên Bái để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, kết quả triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh và một số nội dung chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm việc tại UBND tỉnh Yên Bái

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng các đồng chí lãnh đạo thuộc các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Tiếp và làm việc với đoàn, phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, kết quả triển khai thực hiện các chính sách dân tộc 9 tháng năm 2020. Theo đó, đối với lĩnh vực kinh tế đã duy trì mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước và của khu vực; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 4,02%, đứng thứ 4 trong số 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cao gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Đến nay toàn tỉnh đã có 67 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 44,6%; thành phố Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Riêng đối với tình hình thực hiện các chính sách dân tộc, trong 9 tháng năm 2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Tỉnh Yên Bái đã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng số vốn năm 2020 đã giao là 283,5 tỷ đồng; đã giải ngân đạt 156,38 tỷ đồng, bằng 55,2% kế hoạch; phê duyệt Đề án hỗ trợ dân tộc Phù Lá, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên với kinh phí 42,6 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giao là 13,175 tỷ đồng, để thực hiện 08 hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực sản xuất và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống; phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020 với kinh phí là 455,87 tỷ đồng. Tổng vốn đã giao là 41,844 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ xây dựng 03 điểm định canh, định cư và hỗ trợ nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề. Tỉnh Yên Bái cũng đã chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện rà soát thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực I, thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong đó, số xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi là: 138/173, bằng 79,7%. Số thôn, bản, tổ dân phố thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi là: 1.088/1.364, bằng 79,7%... Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc mà đến nay đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng lên, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy; công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt được những kết quả quan trọng; các công trình hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, nâng cấp; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh.

Về công tác chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc  gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo rà soát, đánh giá các chính sách dân tộc đang thực hiện; đồng thời, sẵn sàng triển khai ngay việc xây dựng đề án tổng thể và kế hoạch thực hiện khi có chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, trong đó tính toán lồng ghép của Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021- 2030 vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và danh mục các đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ ban hành trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua tỉnh Yên Bái luôn dành sự quan tâm lớn cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc. Đặc biệt là ưu tiên xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Cùng với đó, hiện nay tỉnh Yên Bái đang quan tâm phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại vùng dân tộc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái mong muốn Chính phủ sớm ban hành định mức tiêu chí phân bổ và các điều kiện tham gia đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành để triển khai thực hiện đề án; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh để thực hiện các chương trình...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ghi nhận và biểu dương những thành tích tỉnh Yên Bái đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác dân tộc trong thời gian qua. Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng cơ bản thống nhất với địa phương, bên cạnh đó, đồng chí đề nghị tỉnh sớm thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh. Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Bộ trưởng đề nghị tỉnh cần nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy cấp xã, trong đó chú trọng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ công chức đáp ứng tốt công việc và yêu cầu thực tế.

(Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng 50 triệu đồng cho trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái)

 

 

 

(Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng các đồng chí lãnh đạo thăm cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái)

(Các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái)

(Các đồng chí trong đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái)

Trước đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã làm việc với trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái. Tại đây, nhà trường đã báo cáo về kết quả công tác dạy và học trong năm học 2019 – 2020 vừa qua và nhiệm vụ thực hiện công tác dạy và học trong năm học mới 2020 – 2021. Cũng nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng quà cho thầy và trò nhà trường; trồng cây lưu niệm tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái.

704 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h