Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

03/11/2019 07:55:58 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thời gian vừa qua, Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình hoạt động ổn định, hiệu quả mang lại niềm tin, sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình trực tiếp hướng dẫn người dân

Ngay sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, để đảm bảo chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bên cạnh đảm bảo hoạt động của các cửa giao dịch. Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đồng thời chủ động phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Trong 06 tháng, Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện đã tiếp nhận được 27.250 hồ sơ, trong đó: Cấp huyện tiếp nhận 17.214 hồ sơ, đã giải quyết xong 16.773 hồ sơ; Cấp xã tiếp nhận 10.477 hồ sơ, đã giải quyết xong 10.415 hồ sơ. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 99,7%. Bên cạnh đó, Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện còn thường xuyên phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải, cập nhật các văn bản của Trung ương, của tỉnh về việc thay thế, bổ sung các thủ tục hành chính và tích cực tuyên truyền, cung cấp đường dẫn truy cập (http://dichvucong.yenbai.gov.vn) nhằm công khai, minh bạch thủ tục, quy trình thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND và Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính công cấp huyện, xã tỉnh Yên Bái và Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái. Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện đã kịp thời phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đăng tải các thủ tục hành chính được bổ sung thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để thông tin kịp thời đến các tổ chức, cá nhân. Theo đó có 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện là: Thủ tục cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân (9 số); Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân; Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân. Có 01 thủ tục của Bảo hiểm xã hội cấp huyện là: Thủ tục giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Có 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công các xã, phường, thị trấn trên địa tỉnh Yên Bái, gồm: Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội; Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội; Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1/4/2000; Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết; Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết; Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; Đăng ký miễm gọi nhập ngũ thời chiến; Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc; Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ Quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc. Có 3 thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, gồm: Công nhận doanh nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Công nhận lại doanh nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương…Có 1 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, đó là: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.

260 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Yên Bình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h