Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Văn Yên phát triển hợp tác xã tạo việc làm cho lao động địa phương

24/04/2017 09:55:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đến nay, toàn huyện Văn Yên có 56 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ trên 142 tỷ đồng, thu hút và tạo việc làm cho trên 4 nghìn lao động.

Các hợp tác xã huyện Văn Yên hoạt động khá hiệu quả.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, huyện Văn Yên đã tổ chức quán triệt, và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX của Đảng về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Chỉ thị số 17 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Kinh tế tập thể huyện Văn Yên tiếp tục phát triển, các hợp tác xã trên địa bàn đã tăng cả về số lượng và quy mô, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là cán bộ quản lý và người lao động trong các hợp tác xã đã có sự thay đổi căn bản. Mô hình hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới về cơ bản thay thế mô hình hợp tác xã kiểu cũ, nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới đã và đang phát huy kết quả tích cực. Huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của huyện; có nhiều mô hình mới, sản phẩm mới trong lĩnh vực nông nghiệp đã và đang hình thành một hướng phát triển mới với nhiều triển vọng.

Bám sát định hướng của tỉnh, từ năm 2016, huyện Văn Yên triển khai mô hình “Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã.” Tổ đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh mở các lớp tập huấn, tuyên truyền về Luật Hợp tác xã 2012, các văn bản liên quan đến Luật Hợp tác xã 2012 cho các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện; Cấp thủ tục đăng ký thành lập mới cho 6 hợp tác xã, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập mới cho 5 tổ hợp tác. Đến nay toàn huyện có 56 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ trên 142 tỷ đồng, thu hút và tạo việc làm cho trên 4 nghìn lao động.

Bên cạnh đó, huyện còn phối hợp với tổ chức Fao tập huấn, hướng dẫn các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh quế vỏ đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm ra nước ngoài; hướng dẫn các hợp tác xã, doanh nghiệp có nhà máy sản xuất chế biến tinh dầu quế, quế bột điều chỉnh, bổ sung chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; Hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư, chuyển đổi lò gạch thủ công sang công nghệ Tuynel tiêu chuẩn cho 2 cơ sở sản xuất gạch thủ công; Tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đất đai, giải phóng mặt bằng cho 3 hợp tác xã; Tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước.

Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về Luật Hợp tác xã 2012 và các chính sách liên quan đến kinh tế tập thể; mở các lớp và có chính sách hỗ trợ, đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã, tay nghề cho thành viên người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp với đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả, công tác tuyên truyền Luật Hợp tác xã 2012, chú trọng xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao.

Tập trung củng cố các hợp tác xã hiện có để nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết những yếu kém của các hợp tác xã, hạn chế và xóa bỏ các hợp tác xã tồn tại hình thức; xây dựng những mô hình hợp tác xã tiêu biểu để nhân ra diện rộng, vận động và khuyến khích nhân dân tham gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã, đồng hành cùng doanh nghiệp và hợp tác xã để kịp thời giúp đỡ các doanh nghiệp và hợp tác xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng, tiếp cận dịch vụ điện nước, đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, vận dụng sáng tạo các chính sách của Chính phủ và của tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

492 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h