Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Mù Cang Chải tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

24/04/2017 15:16:10 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được kết quả quan trọng, góp phần xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an ninh môi trường, an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật vẫn xảy ra làm suy giảm diện tích và chất lượng rừng nhưng chưa được xử lý dứt điểm, đúng quy định. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua và làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới, UBND huyện Mù Cang Chải yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyên vận động nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật, nhất là quy định tại Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...

Ban quản lý khu bảo tồn loài, sinh cảnh Mù Cang Chải, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị chức năng tổ chức rà soát diện tích đất, rừng bị lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích và thống kê các vụ vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng chưa được xử lý, tồn đọng báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết.

UBND huyện giao Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải chủ trì, phối hợp với UBND xã Cao Phạ và các ngành chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện thí điểm phương án khoán rừng (theo quy định tại Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 591/UBND-NLN ngày 04/4/2017; trước mắt tập trung tại khu vực đèo Khau Phạ, xã Cao Phạ) để làm cơ sở triển khai, nhân rộng mô hình khoán trên địa bàn toàn huyện. Phương án khoán rừng phải đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

 

503 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h