Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thấm nhuần lời Bác để thi đua

06/05/2015 11:16:56 Xem cỡ chữ Google
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Yên Bái tâm sự: “Trong cuộc sống, công việc, người cán bộ NHCSXH luôn lấy tấm gương của Bác để học tập. Trong đó, đối với thi đua, khen thưởng, chúng tôi rất thấm nhuần câu nói của Bác: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất ", từ đó, đơn vị luôn chú ý triển khai thật tốt công tác này và coi đó là động lực quan trọng để vượt khó, vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ".

Nguồn vốn từ NHCSXH tỉnh đã giúp nhiều hộ dân khai thác tiềm năng chăn nuôi thủy sản trên hồ Thác Bà. (Ảnh: Thanh Tân)

Đặc biệt, trong 5 năm qua, thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng, Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; công tác xây dựng và phát động các phong trào thi đua của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái có nhiều đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Do đó, các phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, làm cho các phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng cụ thể, sâu rộng trong toàn đơn vị và thực sự trở thành động lực quan trọng để mỗi cán bộ, nhân viên NHCSXH vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật và chỉ thị của ngành, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH tỉnh Yên Bái thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, luôn quan tâm bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, chú trọng cán bộ trẻ có trình độ năng lực. Từ  đó, nâng cao chất lượng, năng lực trong công tác tham mưu, giúp cho lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Chi nhánh đi vào nề nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Hội đồng thi đua còn căn cứ vào các văn bản quy định về công tác thi đua của nhà nước, UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, NHCSXH và thực tế tại đơn vị để đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai phát động phong trào thi đua đến các tập thể, cá nhân với mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm từng năm.

Đồng thời, phát động nhiều đợt thi đua ngắn ngày như: thi đua theo từng quý, 6 tháng, theo từng chuyên đề; đưa ra các tiêu chí cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn từng thời kỳ … Nhờ vậy, phong trào thi đua đã phát triển cả về bề rộng, chiều sâu và kết quả thể hiện rõ trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ. Tổng nguồn vốn huy động và quản lý đến 31/12/2014 đạt 1.722 tỷ đồng, tăng 757 tỷ đồng so với năm 2009.

Trong đó,  nguồn vốn trung ương chuyển 1.649 tỷ đồng, tăng 697 tỷ đồng; nguồn vốn huy động tại địa phương 61 tỷ đồng, tăng 55,3 tỷ đồng; huy động tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn 40,6 tỷ đồng, tăng  39,6 tỷ đồng so với năm 2009). Tổng doanh số cho vay 5 năm đạt 1.921 tỷ đồng, doanh số thu nợ 1.155 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 1.720 tỷ đồng, tăng 757 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân 15,7%/ năm. Về chất lượng tín dụng, nợ quá hạn đến 31/12/2014 là 3,3 tỷ đồng, chiếm 0,19% trên tổng dư nợ, giảm 9,8 tỷ đồng so với năm 2009.

Theo thống kê, trong 5 năm (2009 - 2015), Ngân hàng đã thực hiện cho vay 107.195 lượt khách hàng với số tiền 1.922,3 triệu đồng.  Đầu tư vốn tín dụng an toàn, hộ vay vốn sử dụng có hiệu quả, hoàn trả đúng hạn vốn và lãi vay. Nguồn vốn đầu tư ưu đãi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh mỗi năm từ 4 - 5%, tạo 5.231 việc làm mới cho người lao động, giúp 2.527 hộ dân tộc ít người đặc biệt khó khăn có vốn sản xuất, 170 người được đi lao động ở nước ngoài, hỗ trợ 9.616 em học sinh, sinh viên đủ chi phí theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, hỗ trợ 4.948 hộ nghèo làm nhà ở, xây dựng được 17.851 công trình nước sạch , 17.203 công trình vệ sinh, hơn 6.000 hộ cận nghèo và hàng ngàn hộ sản xuất kinh doanh được vay vốn phát triển kinh tế.

Đến nay, NHCSXH tỉnh Yên Bái đã đầu tư 10 chương trình tín dụng chính sách với 101.968 khách hàng còn dư nợ. Với những kết quả đầu tư trên đã góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm của địa phương, cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Với phương thức cho vay của NHCSXH là ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội, đến hết năm 2014, NHCSXH tỉnh Yên Bái đã ký kết liên tịch ủy thác tín dụng với 4 tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 36 hội cấp huyện, ký hợp đồng ủy thác với 574 hội cấp xã; hợp đồng ủy nhiệm với 2527 tổ tiết kiệm và vay vốn. Mạng lưới làm công tác ủy thác đã phủ khắp các thôn, bản trong toàn tỉnh để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đến với đối tượng sử dụng. Đồng thời, quản lý một cách chặt chẽ, có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, duy trì, nâng cao chất lượng 180/180 điểm giao dịch xã, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

Từ phong trào thi đua yêu nước, NHCSXH tỉnh Yên Bái đã lựa chọn điển hình tiên tiến; phân loại các điển hình tiên tiến; bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; lựa chọn được các cá nhân xuất sắc, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Thống đốc, Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam, UBND  tỉnh và các cấp, các ngành khen thưởng. Đó thực sự là niềm vinh dự, là động lực để mỗi đơn vị, cá nhân ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của mình, đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh Yên Bái. 

368 lượt xem
(Theo Báo Yên Bái)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h