Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Yên Bái: Công nhận Làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên

17/07/2018 13:20:27 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên.

Nhóm hộ sản xuất chè xanh CLC xã Bảo Hưng thu hái chè Phúc Vân Tiên

Theo quyết định, UBND tỉnh công nhận Làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái với tên làng nghề là “Làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh”. Địa chỉ xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh được UBND tỉnh cấp bằng công nhận làng nghề, được hưởng các chính sách ưu đãi về phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh có trách nhiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh và duy trì làng nghề theo đúng quy định của pháp luật; sau khi được công nhận nếu không đạt tiêu chí quy định sẽ bị thu hồi bằng công nhận.

UBND huyện Trấn Yên có trách nhiệm tổ chức công bố Quyết định công nhận Làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh; quản lý hoạt động đầu tư phát triển làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hằng năm báo cáo UBND tỉnh việc quản lý bằng công nhận và tình hình thực hiện các quy định về tiêu chí công nhận Làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/7/2018.

427 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h