Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khoá XVIII sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22/6

15/05/2019 10:53:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Dự kiến Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khoá XVIII sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22/6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (km5, thành phố Yên Bái).

Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 12

Tại kỳ họp sẽ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết s 05/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo phương án sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi so với dự toán của ngân sách cấp tỉnh năm 2018 theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước; Báo cáo kết quả công tác phòng, chng tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020…

Kỳ họp cũng thông qua một số tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp gồm: tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh, b sung chủ trương đu tư các dự án nhóm B; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và sửa đi một s nghị quyết của Hội đng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cân thu hi đt, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt Đ án xây dựng lực lượng Công an chính quy xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua Đ án sắp xếp các đơn vị hành chính cp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh Yên Bái; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chế độ dinh dưỡng đổi với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Yên Bái…

143 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h