Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 9/12 đến 15/12/2019)

16/12/2019 07:19:17 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020; Triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2020; Bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện Đề cương xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Yên Bái và Quảng bá Du lịch Yên Bái giai đoạn 2020 - 2030; Tổ chức điểm tập trung xem trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 3…là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần.

Ảnh minh họa

* Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và  Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ viếng các anh hùng, liệt sỹ và Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 06h30’ ngày 22/12/2019; Tổ chức Lễ khởi công dự án cầu Cổ Phúc vào 07h30’ ngày 22/12/2019, tại thôn 01, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn vào 9h30’ đến 11h00’, ngày 22/12/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

* Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020

Theo Kế hoạch, trong thời gian từ ngày 15/12/2019 đến ngày 28/02/2020, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến các nội dung của Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp về an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định điều kiện an toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020; kiến thức về phòng ngừa ngộ độc do nấm độc, ngộ độc do ăn nội tạng cóc, ngộ độc do rượu, uống các loại nước ngâm cây rừng không rõ nguồn gốc cho nhân dân, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định pháp luật.

Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc tuyên truyền các kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đến người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm và cộng đồng dân cư, kịp thời cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán cũng như mùa Lễ hội Xuân 2020. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể các cấp trong các hoạt động truyền thông về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tổ chức kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, trong đó tuyến tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu thành lập 01 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm và tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn toàn tỉnh. Kiểm tra công tác triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020 của Thường trực Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tuyến huyện, thị xã, thành phố.

Tuyến huyện, thị xã, thành phố giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và kiến thức, điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng.Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành với đầy đủ các thành phần, xây dựng chương trình làm việc cụ thể để tổ chức kiểm tra đảm bảo hiệu quả và đúng theo các quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương về an toàn thực phẩm và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

* Bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện Đề cương xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Yên Bái và Quảng bá Du lịch Yên Bái giai đoạn 2020 - 2030

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Là đầu mối liên hệ, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Lê và Anh em bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện đề cương; đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh và những ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị tại công văn số 3299/UBND-VX ngày 19/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Hướng dẫn Công ty TNHH Lê và Anh em thực hiện các bước tiếp theo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

* Triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2020

Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 270/KH-UBND triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2020. Theo Kế hoạch, trong năm 2020 toàn tỉnh phấn đấu vận động được trên 6.900 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện; Tiếp nhận được 3.000 đơn vị máu, trong đó hiến máu tình nguyện đạt 70% (2.100 đơn vị máu).

Tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; xây dựng, duy trì các mô hình về hiến máu tình nguyện; tổ chức 15 đợt hiến máu tình nguyện; mở các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học và các huyện, thị xã, thành phố.

* Phối hợp cung cấp thông tin xây dựng Đề án thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Yên Bái

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết 18, 19 khóa XII về việc xây dựng Đề án thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Yên Bái. Để xác định nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Nghệ thuật và Du lịch của tỉnh Yên Bái, cũng như các tỉnh trong khu vực trong giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

 Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch xác định rõ các ngành nghề, số lượng cần đào tạo, bồi dưỡng của từng loại hình cụ thể để phục vụ xây dựng Đề án thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Yên Bái; định hướng phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái trong thời gian tới; Thông tin về thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang làm công tác Văn hóa, Thể thao, Nghệ thuật và Du lịch trong toàn tỉnh; nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Nghệ thuật và Du lịch của tỉnh, cũng như các tỉnh trong khu vực trong giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030; nhu cầu về việc bảo tồn, phát triển các loại hình văn hóa, nghệ thuật độc đáo của các dân tộc, địa phương như: Múa, hát, nhạc cụ, mỹ thuật... từ đó  xác định nhu cầu về nguồn nhân lực để bảo tồn, phát triển các loại hình văn hóa, nghệ thuật.

* Công nhận 4 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 4 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm: Trường mầm non An Lạc, xã An Lạc, huyện Lục Yên; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Thắng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khai Trung, xã Khai Trung, huyện Lục Yên; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tiến số 1, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên.

Các nhà trường có trách nhiệm duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

* Tổ chức điểm tập trung xem trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30

Trên cơ sở đề nghị của Tỉnh đoàn Thanh niên, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý về chủ trương tổ chức điểm tập trung xem trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 qua màn hình Led tại Quảng trường 19/8, nhằm cổ vũ cho Đội tuyển Bóng đá Việt Nam và đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và người hâm mộ của tỉnh.

UBND tỉnh giao Tỉnh đoàn Thanh niên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và đơn vị tài trợ tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

333 lượt xem
Tiến Lập - Thu Nga (tổng hợp)

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h