Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Sở Ngoại vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020

16/12/2019 17:07:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Vừa qua, Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Ngoại vụ khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại của tỉnh năm 2019

Năm 2019, Sở Ngoại vụ đã tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác đối ngoại. Công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ, toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tiếp tục được củng cố và phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Tiếp tục duy trì, thúc đẩy thiết lập mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, Lào, Pháp....các tổ chức quốc tế và cơ quan đại diện nước ngoài. Đẩy mạnh và đổi mới phương thức vận động, thu hút vốn FDI, ODA, NGO, qua đó đã chủ động tổ chức các hoạt động hợp tác, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài vào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đem lại hiệu quả tích cực. Các ấn phẩm thông tin đối ngoại đạt chất lượng phục vụ hiệu quả công tác quảng bá, giới thiệu về tỉnh và trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả tích cực mà Sở đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng đề nghị ngành cần tiếp tục nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương; tranh thủ tối đa sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan trung ương và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để đạt được nhiều kết quả hơn trong công tác đối ngoại và kêu gọi các nhà đầu tư ODA, FDI, NGO...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND cũng đề nghị trong năm 2020 ngành Ngoại vụ cần tăng cường đẩy mạnh công tác tham mưu, nghiên cứu dự báo tình hình, thực hiện tốt công tác quản lí nhà nước. Chủ động kết nối, xúc tiến tìm kiếm đối tác nhằm thu hút nhiều nguồn lực hơn cho phát triển kinh tế xã hội, tổ chức xây dựng nội dung các biên bản thỏa thuận hợp tác, hội đàm đi vào thực chất, đảm bảo chất lượng; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh của tỉnh, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại tỉnh; tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại với các đối tác như Trung Quốc Nhật Bản, Lào, Pháp, Ý…; nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại và công tác cán bộ. Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại trọng tâm đầu năm 2020.

Tại Hội nghị, Sở Ngoại vụ đã khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại của tỉnh.

554 lượt xem
CTV: Bích Hảo

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h