Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Trấn Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/12/2019 13:20:14 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong 2 ngày 10 - 11/12, HĐND huyện Trấn Yên tổ chức kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh kỳ họp

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Trấn Yên tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Huyện đã hoàn thành 33/34 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng. Trong đó có 24 chỉ tiêu vượt nghị quyết, 9 chỉ tiêu đạt và 1 chỉ tiêu không đạt đó là tổng đàn gia súc chính đạt trên 75% nghị quyết giao. Trong số các chỉ tiêu vượt nghị quyết, có một số chỉ tiêu đạt cao như giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh 2010) đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 142,5 tỷ đồng, bằng 114,5% kế hoạch; Huyện đã công nhận 6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, bằng 120% kế hoạch; Thành lập mới 21 doanh nghiệp, bằng 105% kế hoạch (chỉ tiêu 20 doanh nghiệp); Thành lập mới 15 hợp tác xã, bằng 150% kế hoạch; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,55% bằng gần 106% kế hoạch... và một số chỉ tiêu khác.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm về tăng trưởng kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phân tích những hạn chế trong điều hành quản lý trên các lĩnh vực, ổn định đời sống an sinh xã hội.

Năm 2020, huyện Trấn Yên tiếp tục đề ra 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng. Trong đó chú trọng khai thác và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của huyện; Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng thương mại dịch vụ. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp cũng xem xét thông qua các một số nghị quyết quan trọng gồm nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán huyện năm 2020; nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2020 và các nghị quyết về Chương trình hoạt động và giám sát của HĐND huyện Trấn Yên năm 2020.

311 lượt xem
CTV: Kim Oanh - Nguyễn Thư

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h