Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Văn Chấn phấn đấu các xã Thanh Lương, Nghĩa Tâm, Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

10/05/2017 09:03:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, phấn đấu năm 2017 có 3 xã Thanh Lương, Nghĩa Tân, Tân Thịnh hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện Văn Chấn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều nội dung cụ thể.

Nhân dân Văn Chấn làm đường giao thông chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trong đó UBND huyện Văn Chấn yêu cầu Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đối với 3 xã Thanh Lương, Nghĩa Tân, Tân Thịnh để các xã này sớm hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

UBND huyện Văn Chấn giao cho Đảng bộ, chính quyền các xã Thanh Lương, Nghĩa Tâm, Tân Thịnh tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chủ động tham gia thực hiện; Xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai cụ thể từng tiêu chí, kể cả các tiêu chí đã đạt, đối với những tiêu chí cần có sự tham gia của người dân phải tập trung rà soát, tuyên truyền để có sự tham gia vào cuộc của người dân như tiêu chí số 11, tiêu chí số 15, tiêu chí số 17; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đồ án quy hoạch nông thôn mới ở các xã phù hợp với tình hình thực tế, điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới xã hoàn thành trong quý II năm 2017. Bên cạnh đó, đối với các tiêu chí đã hoàn thành, cần tổ chức rà soát, đánh giá lại theo quy định mới tại quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 -2020; Có kế hoạch và biện pháp thực hiện bổ sung các tiêu chí phụ theo quy định, đặc biệt là đối với các tiêu chí hoàn thành nhưng khó duy trì bởi các yếu tố khách quan như tiêu chí số 10, tiêu chí số 17 và tiêu chí số 19.

Các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, thành viên Ban Chỉ đạo huyện căn cứ vào kế hoạch cụ thể của huyện để chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để hướng dẫn, giúp đỡ 3 xã hoàn thành các tiêu chí.

Giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; hướng dẫn các xã điều chỉnh các nội dung đề án xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp cùng UBND các xã rà soát, đánh giá các tiêu chí theo lĩnh vực ngành phụ trách, hướng dẫn UBND các xã thực hiện các tiêu chí cần có sự đầu tư của nhà nước như tiêu chí số 2,  tiêu chí số 3, tiêu chí số 6, tiêu chí số 7…

470 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h