Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Huyện Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân năm từ 8 - 10%/năm

25/05/2017 16:53:50 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tính đến 30/12/2016, tổng diện tích rừng toàn huyện Mù Cang Chải đạt trên 80.821 ha, độ che phủ rừng đạt 67%. Trong đó, rừng đặc dụng trên 20 nghìn ha, rừng phòng hộ gần 45 nghìn ha, rừng sản xuất gần 14 nghìn ha.

Độ che phủ rừng huyện Mù Cang Chải đạt 67%

Triển khai kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2016, huyện Mù Cang Chải đã đạt được kết quả nhất định: Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng trưởng nhanh, đạt bình quân 7%/năm; Tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 65% năm 2011 lên 67% năm 2016. Trồng rừng bình quân hằng năm đạt từ 500 đến 1.000 ha. Sản lượng khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng hằng năm từ 1.000 đến 1.500 m3.

Sau nhiều năm tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân từng bước được nâng cao trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng. Các chủ rừng đã tiến hành giao khoán rừng ổn định lâu dài cho các hộ gia đình nên đã có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chủ rừng với hộ gia đình và chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tình trạng phá rừng làm nương rẫy, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép, chặt phá rừng đã từng bước được hạn chế. Giai đoạn 2011 - 2016, trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện đạt 4.160 ha, trong đó trồng rừng đặc dụng, phòng hộ 3.140 ha, trồng rừng sản xuất 1.020 ha, số tiền thu từ dịch vụ môi trường rừng toàn huyện đạt 118,652 tỷ đồng. Mức thu nhập bình quân hằng năm của các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng bình quân 3,75 triệu đồng đến 25,2 triệu đồng/năm. Đến năm 2016, trên địa bàn huyện có khoảng 8.702 hộ gia đình với trên 50 nghìn lao động tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp. Trong đó tỷ lệ các hộ nghèo, đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao tham gia là 70%. Thu nhập đời sống của người dân từng bước cải thiện.

Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016- 2020, huyện Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân năm từ 8 - 10%/năm; Quản lý tốt vốn rừng hiện có, duy trì ổn định độ che phủ 67%, cải tạo nâng cao chất lượng rừng; Nâng cao năng suất rừng trồng lên 5,9m3/ha/năm. Phát triển mạnh rừng sản xuất, trồng mới 3.800 ha Sơn Tra.

Để thực hiện mục tiêu trên, trước mắt, huyện Mù Cang Chải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, khả thi; thực hiện các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng; Khẩn trương rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; Tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành Trung ương và địa phương để thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ động, nâng cao năng lực, xử lý kịp thời, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và sạt lở đất rừng để hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn; Kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng. Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp từ Trung ương tới địa phương về lâm nghiệp; xây dựng lực lượng Kiểm lâm đủ mạnh để thực thi hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...

294 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h