Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Huyện Mù Cang Chải: Phấn đấu trồng hoàn thành 200 ha rừng kinh tế năm 2018

09/08/2018 13:29:34 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong những năm qua, huyện Mù Cang Chải luôn triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhất là chủ trương phát triển rừng kinh tế, góp phần bảo vệ rừng đầu nguồn, đồng thời tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập từ rừng, giúp giảm nghèo bền vững cho nhân dân. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các xã trên địa bàn huyện đang tích cực vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018.

Nhân dân xã Dế Xu Phình nhận giống cây trồng rừng năm 2018.

Theo kế hoạch trồng rừng năm 2018, xã Dế Xu Phình được giao chỉ tiêu trồng 45 ha, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, xã Dế Xu Phình đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện, lập hồ sơ, danh sách các hộ tham gia trồng rừng và phân bổ chỉ tiêu đến từng thôn, bản trên địa bàn xã, đề nghị và phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải trực tiếp đi khảo sát địa điểm trồng rừng và cung cấp giống cho nhân dân đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao rừng năm 2018. Anh Giàng A Dê - Cán bộ địa chính xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải cho biết: Sau khi nhận được kế hoạch của huyện về trồng rừng năm 2018, xã Dế Xu Phình đã tổ chức đi họp dân tại các thôn, bản và đăng ký đến từng hộ gia đình tham gia trồng rừng đảm bảo chỉ tiêu giao. Cùng với đó chính quyền xã đã phân công cụ thể đến các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng bản thường xuyên kiểm tra, giám sát việc trồng rừng của nhân dân, nhằm hạn chế tình trạng nhân dân trồng dầy, không đảm bảo khoảng cách để cây sinh trưởng, góp phần để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2018 đã đề ra.          

Năm 2018, huyện Mù Cang Chải có có kế hoạch trồng mới 200 ha cây Sơn tra, tập trung tại 3 xã Nậm Khắt, Púng Luông và xã Dế Xu Phình. Trong đó xã Nậm Khắt 55 ha; xã Dế Xu Phình 45 ha; Púng Luông 100 ha. Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2018, Ban Quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, hướng dẫn người dân đăng ký, chuẩn bị các điều kiện để trồng rừng; chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ của huyện chuẩn bị 200 nghìn cây giống sơn tra phục vụ nhân dân trồng rừng năm 2018. Đồng thời nắm bắt tình hình diễn biến của thời tiết, chỉ đạo nhân dân trồng rừng để đạt tỷ lệ sống cao, cây trồng sinh trưởng tốt và tuyên truyền đến nhân dân cần trồng rừng vào những ngày râm mát, có mưa ẩm, không trồng những ngày nắng nóng, hạn hán kéo dài. Trao đổi với đồng chí Nguyễn Anh Phương - Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2018 theo kế hoạch của huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hồ sơ các hộ đăng ký thăm gia trồng rừng kinh tế. Phối hợp với chính quyền các xã tổ chức họp và phân bổ chỉ tiêu giao khoán trồng rừng, nhất là đối với những diện tích rừng nghèo kiệt. Đồng thời tổ chức đi khảo sát các địa điểm trồng rừng, chỉ đạo nhân dân cuốc hố đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật và cấp phát giống đủ số lượng, chất lượng để nhân dân trồng rừng đúng quy định theo kế hoạch giao.

Với sự chủ động, tích cực trồng rừng của nhân dân và sự chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, huyện Mù Cang Chải phấn đấu hết ngày 15/8/2018 sẽ hoàn thành 200 ha rừng kinh tế theo kế hoạch giao./.

382 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Mù Cang Chải

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h