Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Sự kiện diễn ra trong tháng 8/2018

31/07/2018 14:55:27 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong những ngày Tháng Tám, cả dân tộc ta đang hướng đến kỷ niệm cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đi vào trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Tháng 8 cũng đánh dấu sự ra đời của Công an nhân dân Việt Nam, Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước; ngành Văn hóa - Thông tin; ngành Tổ chức Nhà nước; ngành Tư pháp ….Mời quý vị và các bạn cùng BTV Cổng TTĐT tỉnh điểm các sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 8 qua tổng hợp sau đây:
Trình duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n
921 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h