Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII sẽ diễn ra trong 2 (ngày 1 và 2/8)

31/07/2018 16:19:53 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong 2 ngày (1 và 2/8), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh

Theo chương trình, phiên họp chính thức sẽ khai mạc vào 8 giờ ngày 1/8 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND sẽ được nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo của Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét một số tờ trình, gồm: Tờ trình về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVIII - Kỳ họp thứ 10 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tờ trình về một số chính sách và nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020; tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020; tờ trình về việc thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Yên Bái tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII- Kỳ họp thứ 6; tờ trình về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; tờ trình về Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái; tờ trình về quy định một số chính sách thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy một số cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành chia tổ thảo luận và thảo luận tại hội trường. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Kỳ họp thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Cổng Thông tin điển tử tỉnh sẽ bám sát nội dung của Kỳ họp, đưa tin, và kịp thời đăng tải những thông tin chủ yếu phục vụ cử tri và nhân dân trong tỉnh.

635 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h