Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

9 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nội dung cơ bản để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Yên Bái

01/08/2018 07:23:43 Xem cỡ chữ Google
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 31/7, sau phần thảo luận tại hội trường với 8 lượt ý kiến đại biểu, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 (mở rộng) đã thông qua Nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia thảo luận tại hội trường.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thống nhất một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu. 

Về kiểm điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất khẳng định: Trong nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, tích cực đổi mới phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp một cách căn cơ, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. 

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan, trung thực những tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tiếp tục cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 9 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu bế mạc Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 6 nội dung cơ bản cần tập trung thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ. 

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có bản lĩnh và ý chí vượt lên khó khăn, khơi dậy mạnh mẽ nguồn nội lực trong nhân dân; tranh thủ tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng vùng và lĩnh vực; tập trung thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết Trung ương khóa 12 để thực hiện nghiêm túc, sát sao, tích cực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020. Tiếp tục tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. 

Cùng với đó, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nhiệm vụ còn lại của năm 2018 là rất lớn, do đó, để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. 

Đó là: Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung tay giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ sau cơn bão số 3 vừa qua, có phương án khắc phục bước đầu cơ sở hạ tầng thiết yếu. Rà soát, xây dựng kế hoạch với giải pháp cụ thể và phân công trách nhiệm rõ ràng để đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương mình, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cách mạng gắn với tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, tạo động lực và khí thế mới để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực lao động, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh Nghị quyết số 41 của Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2025" và thông qua một số báo cáo tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các báo cáo chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2018 đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 (mở rộng)

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 (mở rộng): Quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19: Trách nhiệm và tâm huyết

32 ý kiến thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19: Thẳng thắn, trách nhiệm cao

835 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h