Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII: Các đại biểu thảo luận tại tổ

01/08/2018 19:16:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 1/8, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục xem xét tờ trình và tiến hành thảo luận tại tổ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thảo luận tham gia ý kiến vào nội dung các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với các đại biểu HĐND về dự kỳ họp.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu HĐND tỉnh đã được nghe nội dung Tờ trình về quy định một số chính sách thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy một số cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019 và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế.

Phát biểu định hướng thảo luận tại tổ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu cần tập trung phân tích và đánh giá rõ hơn những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội 6 tháng đầu năm. Có ý kiến đề xuất các giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương để phấn đấu hoàn thành xuất sắc 31/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đối với các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp này có nhiều nội dung, chính sách mới liên quan đến đời sống cũng như việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: chính sách để tập trung nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới; chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao vào địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; quy định mức khen thưởng xã có thành tích trong xây dựng nông thôn mới…Về một số nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020 theo hướng nâng cao chuỗi giá trị để nông nghiệp thực sự trở thành trụ đỡ của nền kinh tế…và một số nội dung khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh các đại biểu cần phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ thảo luận đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm đã đề ra.

Tiếp đó các đại biểu đã tiến hành chia thành 4 tổ thảo luận tham gia ý kiến vào báo cáo của UBND tỉnh, các ngành và nội dung các tờ trình tại kỳ họp. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi các ý kiến tập trung vào đánh giá và làm rõ hơn kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVIII; Các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong thời gian qua đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế và phân tích những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội; trong công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; về quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội… Đồng thời có ý kiến đề xuất các giải pháp vào các chỉ tiêu hiện nay còn đạt thấp để phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ.

Thảo luận về nội dung các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp các đại biểu HĐND tỉnh tại Tổ 1 có ý kiến: Về chương trình xây dựng nông thôn mới, các đại biểu có ý kiến tỉnh đã có điều chỉnh đến năm 2020 có 64 xã đòi hỏi phải có quyết tâm và nỗ lực và đầu tư rất cao thì mới có thể hoàn thành được mục tiêu này; Hiện nay việc thực hiện một số chỉ tiêu về môi trường, về thu nhập tại các xã xây dựng nông thôn mới còn khó khăn, đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh cần có hướng dẫn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; về phát triển sản xuất phải có khuyến cáo để người dân đầu tư sản xuất như thế nào để cho phù hợp. Các đại biểu tập trung tham gia ý kiến về một số tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương; việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cần quan tâm hơn đến vấn đề chất lượng các xã xây dựng nông thôn mới.

Đối với chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao vào nông thôn chưa nêu ra vấn đề rủi ro và các giải pháp xử lý vấn đề rủi ro; phải làm rõ thêm vấn đề hỗ trợ một phần vốn đầu tư và cần nêu rõ về trách nhiệm khi xảy ra rủi ro trong quá trình đầu tư; Nên hỗ trợ một phần về lãi suất, tùy theo từng đối tượng có những mức hỗ trợ lãi suất phù hợp với từng dự án; Bên cạnh đó, cũng cần quy định rõ hơn về chính sách hỗ trợ du lịch…

Liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất và cho thuê đất, các đại biểu cho biết: hiện nay tỉnh đã phê duyệt đề án phát triển quỹ đất 2018 - 2020, nhưng trong thời gian qua, việc đấu giá quyền sử dụng đất không có mặt bằng nên chưa thu được tiền vào ngân sách do đó đề nghị tỉnh cần sớm ban hành quy chế đấu giá đất trên địa bàn tỉnh để giải quyết vấn đề nợ đọng tiền thu từ đất và có chế tài xử lý nghiêm đối với trường hợp chây ì;

Về quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp cho từng chức danh và khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và tổ dân phố, thôn bản trên địa bàn tỉnh có ý kiến tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể hơn.

Về hoạt động của HĐND tỉnh cần quan tâm thêm về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; giữa 2 kỳ họp có nhiều vấn đề do vậy HĐND tỉnh cần tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời, bổ sung thêm nội dung giám sát thường xuyên vào chương trình giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2019;

Về cải cách hành chính, các đại biểu có ý kiến trong thời gian tới cần có đánh giá lại hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công và công tác quản lý cán bộ phục vụ tại trung tâm để bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ phù hợp và đạt hiệu quả hơn.

Hiện nay, tỉnh đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đây là việc làm rất tốt trong việc quản lý xã hội, tuy nhiên trong thời gian qua, trên cơ sở điều tra, khảo sát trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều trường hợp phải điều chỉnh lại các dữ liệu liên quan đến nhân thân như tên họ, tuổi, dân tộc, địa chỉ, ngày, tháng năm sinh…do vậy các địa phương cần quan tâm chỉ đạo giải quyết  và tỉnh cũng cần tạo điều kiện bố trí thêm kinh phí để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các đại biểu cũng có ý kiến: hiện nay một số sản phẩm chủ lực của Yên Bái như lúa, tre măng bát độ, dâu tằm…các sản phẩm này tiêu thụ tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số sản phẩm vẫn chưa có đầu ra ổn định như cây sơn tra, vì vậy tỉnh cần có nguồn ngân sách cho các chương trình xúc tiến đầu tư để tìm đầu ra cho các sản phẩm này… Bên cạnh đó, hiện nay tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan gây ô nhiễm môi trường, đề nghị các cấp chính quyền cần vào cuộc để có biện pháp giải quyết, cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường…

Ngày mai (2/8), kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục làm việc với nội dung tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ, tiến hành thảo luận tại hội trường; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp.

464 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h