Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thông cáo báo chí thông tin về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III, năm 2019

08/10/2019 07:26:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong hai ngày (từ 17/10 đến 18/10/2019), tại Trung tâm Hội nghị, tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019 với tinh thần “Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ II (ảnh minh họa - nguồn TTXVN)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam và Quyết định số 1062/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 24/5/2019 về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu sổ tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019.

Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của địa phương nhằm biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong củng cố khối đại đoàn kết, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; đồng thời chọn cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong giai đoạn tới.

Triển khai Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 24/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu sổ tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019 tại huyện Mù Cang Chải diễn ra vào ngày 10/6/2019. Đến ngày 29/6/2019, tất cả 08/08 huyện, thị xã trong tỉnh đã tổ chức thành côna Đại hội với những kết quả trọng tâm: Tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biêu là đồng bào các dân tộc thiểu số và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 02 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc (tại Đại hội điểm); trao tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 8 huyện, thị xã cho 56 tập thể và 64 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc theo đúng quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng; Đã chọn cử được 155 đại biểu tiêu biểu trong tổng số 1.043 đại biểu chính thức cấp huyện đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thức III năm 2019. Riêng thành phố Yên Bái và các sở, ngành không tổ chức đại hội, đã chọn cử 12 đại biểu (thành phố 5 đại biểu, các sở, ngành của tỉnh 7 đại biểu) dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019).

Trong hai ngày, từ 17/10 đến 18/10/2019, tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với tinh thần “Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” gồm các nội dung sau:

1. Đại hội trù bị:

- Thời gian: Từ 15h00 - 17h00, ngày 17/10/2019 (Thứ năm).

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Nội dung: Ban Chỉ đạo Đại hội thông báo tình hình đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu dân tộc thiểu số chính thức dự Đại hội là 255 đại biểu (đại biểu đương nhiên là 58 đại biểu, đại biểu chọn cử là 167 đại biểu). Tổ chức đoàn đại biểu thăm quan một số công trình trọng điểm tại thành phố Yên Bái: cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán và dâng hương tại Khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học.

2.  Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua 5 năm (2014 - 2019)

- Thời gian: Từ 19h30 - 21h45, ngày 17/10/2019 (Thứ năm).

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Nội dung: Chương trình Nghệ thuật chào mừng; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Khai mạc Lễ tuyên dương; Phát phim phóng sự về các gương điển hình; Thông qua Quyết định và trao Bằng khen của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 05 tập thể, 20 cá nhân; Thông qua Quyết định và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể, 50 cá nhân; Thông qua Quyết định và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho 141 cá nhân.

3. Đại hội chính thức:

- Thời gian: Từ 6h00 - 11h30, ngày 18/10/2019 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Nội dung:

+ Dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích Lịch sử văn hóa Quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái; Viếng Nghĩa trang các Anh hùng Liệt sỹ (Từ 6h00 đến 7h30);

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng: Chủ đề: “Bác Hồ trong trái tim đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam”;

+ Đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số, các tầng lớp nhân dân, học sinh trường Trung học dân tộc nội trú tỉnh chào mừng Đại hội;

+ Trình bày báo cáo kết quả Đại hội trù bị; báo cáo chính trị của Đại hội;

+ Báo cáo tham luận của tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc;

+ Phát biểu của Đại biểu Trung ương; Phát biểu và trao cờ thêu của lãnh đạo tỉnh;

+ Khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân đặc biệt tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh;

+ Thông qua danh sách chọn cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020; Thông qua quyết tâm thư.

4. Tổ chức trưng bày, triển lãm tại Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019

4.1. Tại sảnh tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Nội dung: Trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc sản truyền thống vùng dân tộc thiêu số; các sản vật về văn hóa, xã hội đặc trưng và trang phục đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Từ 13h30 ngày 17/10/2019 đến 17h00 ngày 18/10/2019

- Quy mô: 08 gian hàng.

4.2. Tại sảnh tầng 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Nội dung: Triển lãm tranh ảnh, phản ánh những thành tựu trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nét văn hóa, xã hội đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thời gian: Từ 13h30 ngày 17/10/2019 đến 17h00 ngày 18/10/2019.

- Quy mô: Triển lãm 240 tranh, ảnh.

Ban Chỉ đạo Đại hội đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí phát huy vai trò xung kích trên mặt trận công tác tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

365 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h