Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái: Khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019

08/10/2019 13:48:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 8/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

9 tháng năm 2019, các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã bám sát nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đã làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội , củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; chú trọng công tác tham mưu giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt thực hiện sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, định hướng công tác tuyên truyền; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; triển khai các hoạt động đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và công tác nghiên cứu dư luận xã hội; tham mưu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động.

Các lực lượng dân vận trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực thực hiện tốt công tác dân vận, trong đó có công tác dân tộc và tôn giáo. Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng được quan tâm đẩy mạnh, thực hiện tốt.

Tại Hội nghị, các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và các nhiệm vụ được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Theo đó, các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp phân công nhiệm vụ và lộ trình, tiến độ thực hiện Chương trình hành động 144 gắn với thực hiện Kế hoạch 131 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019; Kế hoạch của Tỉnh ủy về khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện những nhiệ vụ trọng tâm, cấp bách cần làm trong năm 2019.

Đồng thời, các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã nêu những khó khăn và đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện để các Ban và cơ quan xây dựng Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đánh giá cao kết quả các ban và cơ quan xây dựng đảng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 131 của ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ban và cơ quan xây dựng đảng thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tập trung triển khai hướng dẫn trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, xây dựng các phương án phù hợp, đúng theo quy định; hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; thực hiện các nhiệm vụ được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng... đảm bảo chất lượng khẩn trương, cải tiến, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí yêu cầu các ban và cơ quan xây dựng đảng chịu trách nhiệm về phạm vi nội dung đánh giá kết quả nhiệm kỳ theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của mình trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu các ban và cơ quan xây dựng xây dựng kế hoạch xác định những nhiệm vụ phát sinh trong những tháng cuối năm để thực hiện kịp thời, hiệu quả.

301 lượt xem
Nguyễn Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h