Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020

17/12/2019 13:30:14 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối và báo cáo viên cấp ủy; chuyên viên nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc các ban đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy; giảng viên Trường Chính trị tỉnh .

Tham dự Hội nghị tại 9 điểm cầu tại các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy có gần 1.500 đại biểu.

Các đại biểu dự Hội nghị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Hội nghị được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”.

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” là nội dung tư tưởng, chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, của dân tộc.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”

Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” gồm 2 phần chính:

Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Việc thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2020 và những năm tiếp theo là cách làm thiết thực nhất, góp phần vào thành công của các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2020; góp phần vào thành công của quá trình tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội năm 2021; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đó cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, đóng góp sức mình vào cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc nền độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị bám sát Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan đến chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết mang lại những kết quả thiết thực, cụ thể; chỉ đạo đưa nội dung chuyên đề vào các buổi họp của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai...; đẩy mạnh phong trào công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025.

Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền tập trung vào những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020; tấm gương, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan quản lý nhà nước triển khai quán triệt chuyên đề năm 2020 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình gắn với Chỉ thị 27 ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2020 gắn với kỷ niệm những ngày thành lập của ngành mình; lồng ghép thực hiện chuyên đề với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp...

Các cơ quan báo chí truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền những nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

2347 lượt xem
Nguyễn Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h