Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Yên Bái: 23 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019

31/12/2019 13:27:18 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2019 toàn tỉnh có 23 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh lên 69/157 xã, đạt 104,5% kế hoạch, vượt kế hoạch năm và vượt chỉ tiêu được giao tại Chương trình hành động số 144-Ctr/TU của Tỉnh ủy.

Trong năm 2019 toàn tỉnh có 23 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Hiện nay, toàn tỉnh có 1 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí, chiếm 0,6%; 25 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí, chiếm 15,9% và 62% xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí, chiếm 39,5%. Năm 2019, huyện Trấn Yên đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; 21/21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2020. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Yên Bái đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh đã lựa chọn 5 xã thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017 - 2020 gồm xã Việt Thành - huyện Trấn Yên; xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên; xã Đại Phác - huyện Văn Yên; xã Thượng Bằng La - huyện Văn Chấn và xã Đại Minh - huyện Yên Bình.

Trong năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

533 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h