Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng vụ khô hanh 2019-2020

03/01/2020 07:38:02 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng vụ khô hanh 2019 -2020.

Ảnh minh họa

Trong thời gian từ tháng 12/2019 đến hết tháng 6/2020, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, công tác bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng; các huyện, thị xã, thành phố và một số vùng trọng điểm về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; các Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Thông qua việc kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương các cấp; trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ rừng để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra các đơn vị chủ rừng; các đơn vị có trách nhiệm bảo vệ rừng cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 các huyện, thị xã, thành phố, các chủ rừng căn cứ vào nội dung kế hoạch chuẩn bị các tài liệu liên quan và có báo cáo cụ thể bằng văn bản những kết quả, tồn tại trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng để đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Yên Bái yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ rừng căn cứ triển khai thực hiện.

406 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h