Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Sáp nhập Lâm trường Văn Chấn vào Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải

10/08/2018 15:06:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh mới ban hành Quyết định về việc sáp nhập Lâm trường Văn Chấn vào Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải.

Theo Quyết định, sáp nhập Lâm trường Văn Chấn vào Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải kể từ ngày 10/8/2018.

Về vị trí, chức năng: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải (gọi tắt là Ban Quản lý rừng) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban Quản lý rừng có chức năng quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất bao gồm diện tích có rừng và diện tích chưa có rừng đã được nhà nước giao theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý rừng có 1 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kế hoạch, kỹ thuật, quản lý và bảo vệ rừng.

Các Trạm tiểu khu gồm 4 trạm tiểu khu:

- Trạm tiểu khu I: Trụ sở đặt tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.

- Trạm tiểu khu II: Trụ sở đặt tại xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải.

- Sáp nhập Trạm tiểu khu III và Trạm tiểu khu IV thành Trạm tiểu khu III:  Trụ sở đặt tại xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải.

- Trạm tiểu khu Văn Chấn.

Số lượng người làm việc của Ban Quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý viên chức và người lao động của Ban Quản lý rừng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.

996 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h