Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII: Xem xét các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp

01/08/2018 13:01:20 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tiếp tục chương trình, trong phiên họp sáng 1/8, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII đã xem xét các báo báo, tờ trình tại kỳ họp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và điều hành kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND được nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo của Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ tọa Kỳ họp

Tại Kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã trình bày tờ trình về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối ông Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ do nghỉ hưu theo chế độ. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII đối với ông Nguyễn Tiến Dũng.

Trên cơ sở thống nhất miễn nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với sự tín nhiệm cao, ông Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII. Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiếp tục chương trình làm việc, Kỳ họp cũng sẽ xem xét một số tờ trình, gồm: Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVIII - Kỳ họp thứ 10 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tờ trình về một số chính sách và nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020; Tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020; Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Yên Bái tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII- Kỳ họp thứ 6; Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; Tờ trình về Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái và nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

Chiều nay (1/8) Kỳ họp tiếp tục xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và tiến hành thảo luận tại tổ. Cổng Thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin của Kỳ họp.

999 lượt xem
Tiến Lập - Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h